Visie en missie

Visie

Wij vinden dat alle kinderen/jongeren, die niet meer thuis kunnen wonen, ongeacht welke reden, de mogelijkheid moeten hebben om in een veilige en huiselijke omgeving te kunnen opgroeien en zich te ontplooien.

Missie

De doelstelling van onze stichting is om startende en bestaande gezinshuizen te ondersteunen in financiën van (onderbouwde) projecten. Enkele voorbeelden zijn:

  • Aanschaf/onderhoud speelgoed
  • Aanpassing woning (uitbreiding/veiligheid)
  • Aanschaf inventaris (keukengerei, bedden, ict)
  • Educatieve/ontspanning uitjes
  • Aanschaf/onderhoud transportmiddelen
  • Coördineren vrijwilligers 

Per project wordt bekeken of deze direct door de stichting gefinancierd kan worden, of dat er gezamenlijk een actie op touw wordt gezet